Tokyo Tokyo FESTIVAL Đặc biệt 13

Mở menu

TIN TỨC & CHỦ ĐỀ

Thông báo về 2 địa điểm bổ sung cho "Pavilion Tokyo 2021" và công bố quyết định tổ chức hội nghị chuyên đề

Là một trong những "Lễ hội đặc biệt của Tokyo Tokyo lần thứ 13", "Pavilion Tokyo 2021" được tổ chức bởi Chính quyền Thủ đô Tokyo, Hội đồng Nghệ thuật Văn hóa và Lịch sử Thủ đô Tokyo, Ủy ban điều hành Pavilion Tokyo 2021 sẽ được tổ chức tại địa điểm gian hàng. vui mừng thông báo với bạn rằng thông tin chi tiết về hai địa điểm bổ sung (Lối vào Meiji Jingu Gaien Icho Namiki / Văn phòng Quận 2 Shibuya Văn phòng Chi nhánh Mitake) và sự kiện liên quan "Hội nghị chuyên đề Pavilion Tokyo 2021" sẽ được tổ chức.

Chi tiếtThông cáo báo chíXin vui lòng xem

TIN TỨC & DANH SÁCH CHỦ ĐỀ