Tokyo Tokyo FESTIVAL Đặc biệt 13

Mở menu

TIN TỨC & CHỦ ĐỀ

Thông báo hoãn dự án đặc biệt 13 Tokyo FESTIVAL

Chính quyền thành phố Tokyo và Quỹ Tokyo cho Hội đồng lịch sử và văn hóa nghệ thuật Tokyo đã quyết định hoãn thực hiện dự án đặc biệt 13 Tokyo FESTIVAL.
Mười ba dự án được lựa chọn trong tổng số 2.436 ứng dụng từ Nhật Bản và nước ngoài đã được triển khai từ tháng 9 năm 2019, nhưng nhiều dự án đã được thực hiện từ tháng 4 đến tháng 9 năm 2020. Đã được lên kế hoạch. Tuy nhiên, trước tình hình toàn cầu gần đây của loại nhiễm coronavirus mới và hoãn Thế vận hội Olympic và Paralympic, việc thực hiện tất cả các doanh nghiệp đã bị hoãn lại. Liên quan đến phiên họp bị hoãn, v.v., chúng tôi sẽ đưa ra phán quyết trong khi chú ý đến tình hình trong tương lai và sẽ thông báo lại cho bạn.

Chi tiếtThông cáo báo chíXin vui lòng xem

TIN TỨC & DANH SÁCH CHỦ ĐỀ