Tokyo Tokyo FESTIVAL Đặc biệt 13

Mở menu

TIN TỨC & CHỦ ĐỀ

Tất cả các kỳ thi về kế hoạch cung cấp công cộng đã kết thúc.

Tất cả các kỳ thi về kế hoạch cung cấp công cộng đã kết thúc. Kết quả là chúng tôi đã chọn ra 13 kế hoạch. Để thực hiện đề xuất kế hoạch đã chọn là một dự án được tài trợ của Tokyo và Hội đồng nghệ thuật Tokyo từ mùa thu năm 2019 đến tháng 9 năm 2020, chúng tôi sẽ tiến hành điều chỉnh cụ thể trong tương lai. Các chi tiết của từng dự án sẽ được công bố lại ngay khi nó sẵn sàng. Chi tiếtThông cáo báo chí (PDF)Xin vui lòng xem

TIN TỨC & DANH SÁCH CHỦ ĐỀ