Tokyo Tokyo FESTIVAL Đặc biệt 13

THỰC ĐƠN

DỰ ÁN

Lễ hội văn hóa dân gian thế giới
-MATSURI 2020- (TBD)

Một lễ hội quy tụ những di sản văn hóa phi vật thể từ khắp nơi trên thế giới.
Tập hợp văn hóa truyền thống và nghệ thuật biểu diễn đã được truyền qua các thế hệ ở nhiều nơi trên thế giới, dự án này sẽ tìm cách truyền đạt ý nghĩa của sự đa dạng văn hóa và cùng tồn tại thông qua giao tiếp, giúp đảm bảo văn hóa được truyền lại cho các thế hệ tương lai. Những người biểu diễn từ vùng Tohoku của Nhật Bản và từ cả năm châu lục sẽ được mời tham gia, khuếch đại thông điệp của nó về giá trị của di sản văn hóa phi vật thể.

TỔNG QUAN SỰ KIỆN

GIAO DỊCH

HỒ SƠ

Biểu diễn dân gian Nhật Bản
Hội nghệ thuật

Nhiều trò giải trí dân gian được truyền qua các thế hệ ở mỗi vùng của Nhật Bản là tài sản văn hóa quan trọng mà chúng ta nên tự hào và thuộc về mỗi người chúng ta. Hiệp hội biểu diễn nghệ thuật dân gian Nhật Bản là tổ chức duy nhất trên toàn quốc thuộc loại này, có thành viên bao gồm cả hai nhóm chuyên bảo tồn các hoạt động giải trí dân gian và cá nhân quan tâm đến các hình thức biểu diễn nghệ thuật này. Hiệp hội tìm cách bảo tồn và phát huy nghệ thuật biểu diễn dân gian tại các cộng đồng địa phương trên cả nước bằng cách tổ chức các buổi biểu diễn giải trí dân gian, trau dồi giáo viên hướng dẫn và các nhóm bảo tồn và tham gia trao đổi quốc tế. Do đó, nó sẽ thực hiện một dự án nhằm góp phần thúc đẩy và phát triển văn hóa Nhật Bản.

Tiếp xúc
TBA
 
TRANG HÀNG ĐẦU