Tokyo Tokyo FESTIVAL Đặc biệt 13

THỰC ĐƠN

DỰ ÁN

TOKYO THỰC SỰ HIỂU

Dự án này nhằm đưa cụm phong trào biểu diễn nghệ thuật của Tokyo trở lại thời hiện tại và kết nối chúng với tương lai. Tập trung vào từ khóa bên dưới, ngầm, nó sẽ cung cấp một chương trình đa dạng và không thể đoán trước, khám phá thời gian và không gian lịch sử của megalopolis, Tokyo. Tập trung chủ yếu vàoButoh, một hình thức của nhà hát khiêu vũ sinh ra ở Nhật Bản sau chiến tranh đã lan rộng trên toàn cầu, lễ hội nghệ thuật biểu diễn thử nghiệm này sẽ tái tạo (trong không gian ngầm đương đại của Tokyo) các hình thức thể hiện khác nhau bị ảnh hưởng bởiButoh.

TỔNG QUAN SỰ KIỆN

GIAO DỊCH

HỒ SƠ

Tiếp xúc
TBA
 
TRANG HÀNG ĐẦU