Tokyo Tokyo FESTIVAL Đặc biệt 13

THỰC ĐƠN

DỰ ÁN

TOKYO THỰC SỰ HIỂU

Một lễ hội nghệ thuật thử nghiệm được tổ chức trong không gian ngầm của Tokyo. Các chương trình sẽ khám phá ra thế giới ngầm ngầm qua thời gian và không gian lịch sử của nó và giới thiệu các chương trình phong phú về sự đa dạng và yếu tố bất ngờ. Với Butoh, phát sinh sau Thế chiến II ở Nhật Bản và lan rộng trên phạm vi toàn cầu, dự án này sẽ phát lại các biểu hiện nghệ thuật khác nhau chịu ảnh hưởng của Butoh trong không gian ngầm hiện đại.

TỔNG QUAN SỰ KIỆN

  • Ngày:
    Từ tháng 4 đến tháng 6 năm 2020
    Địa điểm:
    Những nơi khác nhau ở Tokyo

HỒ SƠ

Tiếp xúc
TBA
 
TRANG HÀNG ĐẦU