Tokyo Tokyo FESTIVAL Đặc biệt 13

THỰC ĐƠN

DỰ ÁN

Khiêu vũ đa dạng sau giờ học

Một chương trình khiêu vũ hòa nhập xã hội dành cho trẻ em với các cộng đồng địa phương tương tác thông qua các điệu nhảy vượt qua tuổi tác, giới tính, quốc tịch và sự khác biệt về thể chất. Hội thảo sẽ được tổ chức bởi các vũ công chuyên nghiệp như Koharu Sugawara và Osamu Jareo, cũng như những người ủng hộ khiêu vũ địa phương. Bản thân các em sẽ làm việc với vũ đạo nên niềm vui của việc tạo ra trò chơi được truyền lại.

TỔNG QUAN SỰ KIỆN

  • Địa điểm
    Thành phố Minato, thành phố Kunitachi, thị trấn Hinode
  • Giai đoạn
    Mùa xuân 2019 - năm 2020 (ngày TBA)

HỒ SƠ

Tiếp xúc
THÊM Ban chấp hành
Email-add2020.office @ gmail
TRANG HÀNG ĐẦU