Tokyo Tokyo FESTIVAL Đặc biệt 13

THỰC ĐƠN

GIỚI THIỆU

Tổng quan về chương trình

Giới thiệu về Tokyo Tokyo FESTIVAL

Tokyo Tokyo FESTIVAL là một sáng kiến sẽ chứng kiến nhiều chương trình văn hóa khác nhau diễn ra trong Thế vận hội Olympic và Paralympic Tokyo 2020, thúc đẩy sự hấp dẫn của Tokyo như một thành phố của văn hóa nghệ thuật.

Xin vui lòng xemtrang chinh thưcđể biết chi tiết về Lễ hội Tokyo Tokyo.

Giới thiệu về Tokyo Tokyo FESTIVAL Đặc biệt 13

Đã tìm kiếm một loạt các ý tưởng cho các dự án sẽ trở thành cốt lõi của các chương trình văn hóa cho Tokyo Tokyo FESTIVAL thông qua một cuộc gọi công khai, tổng cộng 2.436 đề xuất dự án đã được gửi từ Nhật Bản và nước ngoài, trong đó 13 dự án đã được chọn để thực hiện. 13 dự án sẽ được tổ chức bởi Hội đồng nghệ thuật và chính quyền thành phố Tokyo, với mục đích tạo ra một chương trình đáng nhớ sẽ hỗ trợ Tokyo trở thành một thành phố văn hóa sáng tạo hơn vào năm 2020 và hơn thế nữa.Về cuộc gọi công khai cho các đề xuất dự án(ứng dụng hiện đang đóng)

TRANG HÀNG ĐẦU