Tokyo Tokyo FESTIVAL Đặc biệt 13

THỰC ĐƠN

GIỚI THIỆU

Tổng quan về chương trình

Giới thiệu về Tokyo Tokyo FESTIVAL

Tokyo Tokyo FESTIVAL là một sáng kiến mở ra một loạt các chương trình văn hóa trong thời gian chuẩn bị cho Thế vận hội Olympic và Paralympic được tổ chức tại Tokyo, nhằm thúc đẩy sự hấp dẫn của nó như một thành phố của nghệ thuật và văn hóa.

Giới thiệu về Tokyo Tokyo FESTIVAL Đặc biệt 13

Chính quyền Thủ đô Tokyo và Hội đồng Nghệ thuật Tokyo đã tìm kiếm nhiều ý tưởng sáng tạo và đổi mới từ công chúng cho các dự án sẽ trở thành cốt lõi của các chương trình văn hóa cho Lễ hội Tokyo Tokyo. Từ tổng số 2.436 đề xuất dự án được gửi từ Nhật Bản và nước ngoài, 13 đề xuất đã được lựa chọn để thực hiện. 13 dự án được gọi chung là “Tokyo Tokyo FESTIVAL Special 13,” và được thực hiện theo trình tự.
Về cuộc gọi công khai cho các đề xuất dự án(ứng dụng hiện đang đóng)

TRANG HÀNG ĐẦU