Tokyo Tokyo FESTIVAL Đặc biệt 13

THỰC ĐƠN

GIỚI THIỆU

Tổng quan về chương trình

Giới thiệu về Tokyo Tokyo FESTIVAL

Tokyo Tokyo FESTIVAL là một sáng kiến sẽ chứng kiến nhiều chương trình văn hóa khác nhau diễn ra vào năm 2020 khi Thế vận hội Olympic và Paralympic sẽ diễn ra tại Tokyo, thúc đẩy sự hấp dẫn của Tokyo như một thành phố của văn hóa nghệ thuật.

Xin vui lòng xemtrang chinh thưcđể biết chi tiết về Lễ hội Tokyo Tokyo.

Giới thiệu về Tokyo Tokyo FESTIVAL Đặc biệt 13

Hội đồng nghệ thuật và chính quyền thành phố Tokyo Tokyo đã tìm kiếm một loạt các ý tưởng sáng tạo và đổi mới từ công chúng cho các dự án sẽ trở thành cốt lõi của các chương trình văn hóa cho Tokyo Tokyo FESTIVAL. Từ tổng số 2.436 đề xuất dự án được gửi từ Nhật Bản và nước ngoài, 13 đã được chọn để thực hiện. 13 dự án có tên gọi chung là Tokyo Tokyo FESTIVAL 13 Đặc biệt và đang được thực hiện theo trình tự đến năm 2020, khi Thế vận hội Olympic và Paralympic Tokyo 2020 sẽ được tổ chức.
Về cuộc gọi công khai cho các đề xuất dự án(ứng dụng hiện đang đóng)

TRANG HÀNG ĐẦU