Tokyo Tokyo FESTIVAL Đặc biệt 13

THỰC ĐƠN

GIỚI THIỆU

Tổng quan về chương trình

Giới thiệu về Tokyo Tokyo FESTIVAL

Tokyo Tokyo FESTIVAL là một sáng kiến mở ra một loạt các chương trình văn hóa trong thời gian sắp diễn ra Thế vận hội Olympic và Paralympic được tổ chức tại Tokyo, nhằm thúc đẩy sự hấp dẫn của nó như một thành phố của văn hóa nghệ thuật.

Xin vui lòng xemtrang chinh thưcđể biết chi tiết về Lễ hội Tokyo Tokyo.

Giới thiệu về Tokyo Tokyo FESTIVAL Đặc biệt 13

Hội đồng nghệ thuật và chính quyền thành phố Tokyo Tokyo đã tìm kiếm một loạt các ý tưởng sáng tạo và đổi mới từ công chúng cho các dự án sẽ trở thành cốt lõi của các chương trình văn hóa cho Tokyo Tokyo FESTIVAL. Từ tổng số 2.436 đề xuất dự án được gửi từ trong nước Nhật Bản và nước ngoài, 13 đã được chọn để thực hiện. 13 dự án có tên gọi chung là Tokyo Tokyo FESTIVAL Special 13, trực tiếp và đang được thực hiện theo trình tự.
Về cuộc gọi công khai cho các đề xuất dự án(ứng dụng hiện đang đóng)

TRANG HÀNG ĐẦU