Tokyo Tokyo FESTIVAL Đặc biệt 13

THỰC ĐƠN

TIẾP XÚC

Thắc mắc

Tokyo Tokyo FESTIVAL 13 Ban thư ký đặc biệtVăn phòng đề xuất dự án trước đây cho Văn phòng đề xuất dự án Tokyo Tokyo FESTIVAL

Hội đồng nghệ thuật Tokyo
8F, Giải nhất Kudan, 1-28 Kudankita 4-chome, Chiyoda-ku, Tokyo
102-0073
Điện thoại: + 81- (0) 3-6256-9921Fax: + 81- (0) 3-6256-8828
E-mail: info@ttf-koubo.jp

Giờ làm việc: 9:30 sáng đến 6:15 chiều
Đóng cửa: Thứ bảy, Chủ nhật, ngày lễ và thời gian nghỉ cuối năm và năm mới từ 29 tháng 12 đến 3 tháng 1.
E-mail được ưa thích cho các yêu cầu bằng tiếng Anh.

TRANG HÀNG ĐẦU