Tokyo Tokyo FESTIVAL | Bắt đầu dự án

Mở menu

PHÁT TRIỂN

Cơn sốt sông Sumida
Men đứng đầu
 • Thông báo hoãn chương trình mùa xuân

  Chương trình Mùa xuân đặc biệt 13 mùa hè Tokyo Kitao Sumida River, dự kiến được tổ chức từ ngày 13 tháng 4 (Thứ hai) đến ngày 19 tháng 4 (Chủ nhật), sẽ tính đến các ảnh hưởng của nhiễm trùng coronavirus mới, Do ưu tiên cao nhất cho các khía cạnh an toàn của người dân, khách truy cập, người biểu diễn, nhân viên và các bên liên quan, chúng tôi đã quyết định hoãn việc thực hiện.

 • Các video quảng cáo đã được phát hành.

  ■ Video quảng cáo (tiếng Nhật)

   

  ■ Video quảng cáo Tiếng Anh

 • Tuyển dụng những người ủng hộ cho Phiên họp mùa xuân của nhóm Sumida Sông Angry Wave!

 • "Triển lãm âm nhạc Hokusai" Gọi cho người tham gia!

 •  
 •  
Hồ sơ nghệ sĩ cho dự án này Trở về trang đầu