Tokyo Tokyo FESTIVAL | Bắt đầu dự án

Mở menu

PHÁT TRIỂN

Cài đặt ánh sáng và âm thanh
Sinh lý học

Các video tiêu hóa trong ngày đã được tải lên.

Video tiêu hóa của dự án nghệ thuật công cộng quy mô lớn Cài đặt ánh sáng và âm thanh hiện đại đã được tổ chức tại giáo phái Jodo Omotoyama Zojoji vào tháng 11 đã được tải lên.
Vào ngày, những người tham gia có kinh nghiệm cài đặt trong khi đi du lịch xung quanh địa điểm với một thiết bị kiểu bóng bay. Ngoài ra, công ty khiêu vũ "ELEVENPLAY" được dẫn dắt bởi biên đạo múa MIKIKO và nhạc sĩ Miu Sakamoto (chỉ có giọng nói) cũng đã biểu diễn và biểu diễn một đêm duy nhất. Xin hãy xem.

■ video tiêu hóa

Hồ sơ nghệ sĩ cho dự án này Trở về trang đầu