Tokyo Tokyo FESTIVAL | Bắt đầu dự án

Mở menu

PHÁT TRIỂN

Cài đặt ánh sáng và âm thanh
Sinh lý học

[Quyết định nghệ sĩ bổ sung]

Sự tham gia của nhạc sĩ Miu Sakamoto đã được quyết định!
Lần này, nó sẽ xuất hiện chỉ bằng giọng nói, thông qua 1000 thiết bịMột giọng hát tuyệt đẹp bao trùm những người tham gia.
Hãy mong chờ nó!
https://coding-field.tokyo/

Hồ sơ nghệ sĩ cho dự án này Trở về trang đầu