Tokyo Tokyo FESTIVAL | Lập kế hoạch tuyển dụng dự án

Mở menu

DỰ ÁN

Cơn sốt sông Sumida

Lễ hội âm nhạc & nghệ thuật xem sông Sumida là một sân khấu. Một nghệ sĩ đại diện cho Nhật Bản phát triển âm nhạc, biểu diễn và sắp đặt. Đây là một dự án phản ánh lịch sử chiết trung của thời Edo 200 năm trước, tôn trọng lịch sử chiết trung của thời Edo và mô tả cách mọi người hòa trộn như giận dữ thông qua các hoạt động thể hiện nghệ thuật.

Phác thảo sự kiện

GIAO DỊCH

Các phác thảo của dự án này sẽ được phát hành sau khi các chi tiết được quyết định. Hãy mong chờ nó.

HỒ SƠ

Thông tin liên lạc
Thông tin chi tiết sẽ được công bố ngay khi chúng được quyết định.
 
Trở về trang đầu