Tokyo Tokyo FESTIVAL | Lập kế hoạch tuyển dụng dự án

Mở menu

DỰ ÁN

Cơn sốt sông Sumida

隅田川をひとつの舞台と見立てる音楽&アートフェスティバル。日本を代表するアーティストが、音楽、パフォーマンス、 インスタレーション等を展開。200年前の江戸期の華やぎを想い、この地の永い歴史に尊敬の念を込め、芸術表現活動を通 じて人々が怒涛のように混ざり合っていく姿を描くプロジェクトです。

Phác thảo sự kiện

GIAO DỊCH

Các phác thảo của dự án này sẽ được phát hành sau khi các chi tiết được quyết định. Hãy mong chờ nó.

HỒ SƠ

Thông tin liên lạc
Thông tin chi tiết sẽ được công bố ngay khi chúng được quyết định.
 
Trở về trang đầu