Tokyo Tokyo FESTIVAL | Lập kế hoạch tuyển dụng dự án

Mở menu

DỰ ÁN

Lễ hội TOKYO SENTO 2020

"Cung cấp cảnh nghệ thuật Nhật Bản trên sân khấu" Sento "vào năm 2020, kết nối mọi người"
Đây là một dự án nghệ thuật gửi văn hóa sent sento gốc của thế giới, là nơi nghỉ ngơi và cộng đồng cho những người truyền thống, để làm sinh động Thế vận hội Tokyo 2020 với nhiều người. Một nhà tắm nghệ thuật công cộng có uy tín với các nghệ sĩ khác nhau đại diện cho Nhật Bản! Sự kiện có sự tham gia nóng lên. Từ văn hóa truyền thống Nhật Bản "Sento" đến thế giới, chúng tôi sẽ tạo ra một nền văn hóa văn hóa nghệ thuật Nhật Bản của Atsatsu và sự trao đổi nồng nhiệt của mọi người.

Phác thảo sự kiện

GIAO DỊCH

Các phác thảo của dự án này sẽ được phát hành sau khi các chi tiết được quyết định. Hãy mong chờ nó.

HỒ SƠ

Thông tin liên lạc
Thông tin chi tiết sẽ được công bố ngay khi chúng được quyết định.
 
Trở về trang đầu