Tokyo Tokyo FESTIVAL | Lập kế hoạch tuyển dụng dự án

Mở menu

DỰ ÁN

Tốc độ ánh sáng

Đây là một tác phẩm sân khấu kiểu tour du lịch được tạo ra với người già ở Tokyo và tôi ngưỡng mộ nó trong khi ở gần với ký ức cá nhân của tôi.
Với người cao tuổi đóng vai trò lãnh đạo, chúng tôi làm sáng tỏ lịch sử của các cá nhân và thành phố và tưởng tượng về tương lai. Bằng cách đặt sân khấu ở thành phố Tokyo và sử dụng người già làm nhân vật chính, khán giả chia sẻ sự khôn ngoan của tổ tiên, di sản của họ, tương lai của họ, câu chuyện của họ, tâm linh của họ và ước mơ về tương lai của người già. Tôi sẽ trải nghiệm nó.

Phác thảo sự kiện

GIAO DỊCH

Các phác thảo của dự án này sẽ được phát hành sau khi các chi tiết được quyết định. Hãy mong chờ nó.

HỒ SƠ

Thông tin liên lạc
Thông tin chi tiết sẽ được công bố ngay khi chúng được quyết định.
 
Trở về trang đầu