Tokyo Tokyo FESTIVAL | Lập kế hoạch tuyển dụng dự án

Mở menu

DỰ ÁN

Lễ hội di sản văn hóa phi vật thể thế giới (tạm thời)

世界から無形文化遺産が集結するフェスティバル。
世界各地に伝承されている伝統文化や芸能を集め、人々の交流を通じて文化の多様性と共生の意義を伝え、文化の未来への 継承につなげます。五大陸(ヨーロッパ、南北アメリカ、アフリカ、アジア、オセアニア)及び東北の芸能を招聘し、無形 文化遺産の価値を発信します。

Phác thảo sự kiện

GIAO DỊCH

Các phác thảo của dự án này sẽ được phát hành sau khi các chi tiết được quyết định. Hãy mong chờ nó.

HỒ SƠ

Hiệp hội biểu diễn nghệ thuật địa phương toàn Nhật Bản

Các nghệ thuật biểu diễn địa phương khác nhau được truyền đi khắp Nhật Bản là tài sản văn hóa mà chúng ta nên tự hào và là tài sản quý giá của chúng ta. Hiệp hội này là tổ chức quốc gia duy nhất tại Nhật Bản, được tạo thành từ các nhóm bảo tồn nghệ thuật biểu diễn địa phương và các cá nhân quan tâm đến nghệ thuật biểu diễn địa phương.
Bằng cách tổ chức các buổi biểu diễn về nghệ thuật biểu diễn địa phương, trau dồi các nhà lãnh đạo và các nhóm bảo tồn và thực hiện các cuộc trao đổi quốc tế, chúng tôi mong muốn thúc đẩy việc bảo tồn nghệ thuật biểu diễn địa phương trong cộng đồng địa phương, từ đó góp phần thúc đẩy và phát triển văn hóa Nhật Bản. Đang làm kinh doanh với mục tiêu là

Thông tin liên lạc
Thông tin chi tiết sẽ được công bố ngay khi chúng được quyết định.
 
Trở về trang đầu