Tokyo Tokyo FESTIVAL | Lập kế hoạch tuyển dụng dự án

Mở menu

DỰ ÁN

TOKYO THỰC SỰ HIỂU

Chúng tôi sẽ khôi phục sự tập trung của phong trào nghệ thuật của Tokyo cho đến ngày nay và nhằm mục đích kết nối nó với tương lai. Chúng tôi sẽ khám phá thời gian và không gian lịch sử của thành phố lớn Tokyo với từ khóa "ngầm" và phát triển các chương trình đa dạng và đáng ngạc nhiên. Sinh ra ở Nhật Bản sau chiến tranh, chúng tôi sẽ tái tạo nhiều biểu cảm khác nhau, chủ yếu là trong điệu nhảy / butoh đã lan ra thế giới, trong không gian ngầm hiện đại. Lễ hội nghệ thuật thử nghiệm trong không gian ngầm của Tokyo.

Phác thảo sự kiện

GIAO DỊCH

Các phác thảo của dự án này sẽ được phát hành sau khi các chi tiết được quyết định. Hãy mong chờ nó.

HỒ SƠ

Thông tin liên lạc
Thông tin chi tiết sẽ được công bố ngay khi chúng được quyết định.
 
Trở về trang đầu