Tokyo Tokyo FESTIVAL | Bắt đầu dự án

Mở menu

PHÁT TRIỂN

Pavilion Tokyo 2021
Ủy ban điều hành Pavilion Tokyo 2021 (Bảo tàng nghệ thuật Watarium)

Một bài báo phỏng vấn đã được xuất bản trên tạp chí "Kunel".

Một bài báo phỏng vấn đã được xuất bản trên tạp chí "Kunel" phát hành vào ngày 20 tháng 3. Toshiko Wata, kiến trúc sư, nhà sử học kiến trúc và kiến trúc sư Terunobu Fujimori nói về những suy nghĩ đưa vào dự án.
Bài báo làTrang web WEBNhưng bạn có thể đọc!

Gian hàng Tokyo

Hồ sơ nghệ sĩ cho dự án này Trở về trang đầu