Tokyo Tokyo FESTIVAL | Lập kế hoạch tuyển dụng dự án

Mở menu

TIN TỨC & CHỦ ĐỀ

Trong dự án quy mô lớn, Cameron Masa-Yume, cho nhóm nghệ thuật đương đại, chúng tôi đã bắt đầu tuyển dụng các ứng cử viên của Face face nổi trong khung cảnh của Tokyo!

Trong dự án quy mô lớn, Cameron Masa-Yume, cho nhóm nghệ thuật đương đại, chúng tôi đã bắt đầu tuyển dụng các ứng cử viên của Face face nổi trong khung cảnh của Tokyo! (Dự kiến vào tháng 6 năm 2019) Chi tiết làThông cáo báo chí (PDF)Xin vui lòng xem

TIN TỨC & DANH SÁCH CHỦ ĐỀ