Tokyo Tokyo FESTIVAL | Bắt đầu dự án

Mở menu

PHÁT TRIỂN

Masayume
Mắt

Báo cáo loạt phiên thảo luận


Chúng tôi đã phát hành ba báo cáo về "Chuỗi phiên thảo luận" được tổ chức vào tháng Tư.
Dự án này được thực hiện theo tuyên bố khẩn cấp. Với Mas Masame, là một đầu mối, nó trở thành một nơi để suy nghĩ về tình huống mà chúng ta được đặt và thế giới trước mặt chúng ta.

Bấm vào đây để báo cáo
https://masayume.mouthplustwo.me/articles/report-talksession.html

Ngoài ra, chủ yếu là Nikkan Itoi Shimbun, được tổ chức gần như mỗi Chủ nhật, hợp tác với dự án và nội dung chi tiết của mỗi lần được tóm tắt như một bài báo được thông qua.
Có một số slide và hình ảnh đã thực sự được sử dụng, và đó là một báo cáo với nhiều tính chân thực. Xin hãy xem tuần tự hơn 9 ngày kể từ hôm nay.

Bấm vào đây để thu thập bài viết
https://www.1101.com/n/s/masayume_talk/index.html

Hồ sơ nghệ sĩ cho dự án này Trở về trang đầu