Tokyo Tokyo FESTIVAL | Bắt đầu dự án

Mở menu

PHÁT TRIỂN

Tốc độ của ánh sáng-
Marco Canale (Argentina)

Loạt video tài liệu ngắn "Lịch sử từng sống ở Tokyo" được phát hành

Trước buổi biểu diễn "Tốc độ ánh sáng" được tổ chức vào tháng 5, một loạt video tài liệu ngắn "Đột phá ở Tokyo, từng lịch sử" sẽ được phát hành, trong đó những người biểu diễn tập hợp lại thông qua cuộc tuyển dụng mở nói về lịch sử cá nhân của họ. (Tổng số 12).

→ 「Từng lịch sử tồn tại ở Tokyo(Kênh Youtube)

Đầu tiên: Fuji Mikage, người đóng vai Chiyoko trong các tác phẩm chiếu rạp và "Phiên bản điện ảnh" Tốc độ ánh sáng ""

Hồ sơ nghệ sĩ cho dự án này Trở về trang đầu