Tokyo Tokyo FESTIVAL | Bắt đầu dự án

Mở menu

PHÁT TRIỂN

Tốc độ của ánh sáng-
Marco Canale (Argentina)

Video ghi lại "Tốc độ ánh sáng-Tốc độ ánh sáng-" được phát hành!


Video được quay và chỉnh sửa của tác phẩm sân khấu “Tốc độ ánh sáng-” được thực hiện vào tháng 5 năm 2021, được phát hành có thời hạn đến ngày 20 tháng 9 năm 2021.

"Tốc độ ánh sáng-"

Lịch biểu diễn: 22/5/2021 (T7) 14:00
Ngày 23 tháng 5 năm 2021 (CN) 14:00 (tổ chức không có khán giả)
Địa điểm: Đền Taishido Hachiman Sân khấu đặc biệt ngoài trời, v.v.
* Hiệu suất này đã được thực hiện kỹ lưỡng để ngăn ngừa lây nhiễm coronavirus mới.

Video đã quay:https://www.youtube.com/watch?v=ULnEOJoJ0dA
Trang điện tử chính thức:https://tsol.tokyo

Hồ sơ nghệ sĩ cho dự án này Trở về trang đầu