Tokyo Tokyo FESTIVAL | Bắt đầu dự án

Mở menu

PHÁT TRIỂN

DANCE XE TẢI TOKYO
Hiệp hội khiêu vũ Nhật Bản

[Thông báo hủy bỏ] 10/12 "Hiệu suất của DANCE TRucks TOKYO" Sabae

Thật không may, do ảnh hưởng của cơn bão số 19, buổi biểu diễn DANCE TRucks TOKYO Kanie dự kiến sẽ được tổ chức tại Tamagawa Riverbed vào ngày 12 tháng 10 (Thứ Bảy) đã được quyết định hủy bỏ cho cả buổi biểu diễn trước và buổi biểu diễn chính. Cảm ơn bạn đã hiểu biết của bạn.

Hồ sơ nghệ sĩ cho dự án này Trở về trang đầu