Tokyo Tokyo FESTIVAL | Bắt đầu dự án

Mở menu

PHÁT TRIỂN

TOKYO THỰC SỰ HIỂU
Khái niệm lưu trữ khiêu vũ

TOKYO REAL UNDERGROUND đã bắt đầu!

Buổi triển lãm sau bắt đầu từ hôm nay!
❶ Triển lãm ảnh William Klein "Triển lãm ảnh dựa trên thành phố GINZA 1961"
❷ AR dành cho người đi bộ trên phố "Nhảy múa diễn ra ngay hôm nay"
❸ Trình tự thời gian trực tuyến "Butoh Event Logistics"

Chi tiết:http://tokyorealunderground.net

Hồ sơ nghệ sĩ cho dự án này Trở về trang đầu