Tokyo Tokyo FESTIVAL | Bắt đầu dự án

Mở menu

PHÁT TRIỂN

TOKYO THỰC SỰ HIỂU
Khái niệm lưu trữ khiêu vũ

Việc bán vé đã bắt đầu.

Việc xử lý vé tại Peatix và Confetti đã bắt đầu vào ngày 17 tháng 2 (thứ Hai) hôm nay!

Thông tin xử lý vé

▶ Đặt phòng trên web

Than bùn

https://dancearchivenetwork.peatix.com/

Confetti

http://confetti-web.com/tokyorealunderground

▶ Đặt điện thoại

Confetti

0120-240-540 (miễn phí, các ngày trong tuần 10: 00-18: 00)

* Các buổi biểu diễn sau chỉ có thể được đặt từ Confetti. Không có sẵn tại Peatix.

Anoni: Những người nhìn thấy những điều đẹp đẽ(21-22 / 5, Sogetsu Hall, tất cả các ghế dành riêng)
Takao Kawaguchi "Về Kazuo Ohno"(24 tháng 5, Sogetsu Hall, tất cả các ghế dành riêng)

Hồ sơ nghệ sĩ cho dự án này Trở về trang đầu