Tokyo Tokyo FESTIVAL | Lập kế hoạch tuyển dụng dự án

Mở menu

TIẾP XÚC

Thắc mắc

Lễ hội Tokyo Tokyo
Phòng kế hoạch và tuyển dụng

〒102-0073
Trong Hội đồng Nghệ thuật tại Tokyo Tầng 8, Kudan Kita 4-1-23 Kudan First Place, Chiyoda-ku, Tokyo
Điện thoại: 03-6256-9921Fax: 03-6256-8828
E-mail: info@ttf-koubo.jp

※ Thời gian tiếp nhận điện thoại là
Từ 9:30 sáng đến 6:15 chiều
Trừ thứ bảy, chủ nhật, ngày lễ, ngày lễ năm mới (29 tháng 12 đến 3 tháng 1)

Trở về trang đầu